Witaj w domu !

„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, to miejsce,

gdzie Cię rozumieją.”

J. Morgenstern

Dom Promień otoczony pięknym i zacisznym ogrodem stwarza doskonałe warunki wypoczynku i modlitwy. Znajdujemy się na malowniczym wzniesieniu nad rzeką Bystrą. Zdrowy klimat Nałęczowa i atmosfera naszego Domu pozwala odzyskać siły ducha i ciała.

REKOLEKCJE BIBLIJNE W majowy weekend 8-10 MAJA 2020 R. w naszym Domu odbędą się rekolekcje Apokalipsa św. Jana - orędzie zwycięstwa dobra nad złem. Rekolekcje Apokalipsa św. Jana - orędzie zwycięstwa dobra nad złem będzie prowadził Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel. Rekolekcje te będą okazją do odczytania losów naszego pokolenia i spojrzenia w przyszłość w świetle Słowa Bożego. W każdym z nas jest oczekiwanie na spełnienie obietnic Boga i tęsknota za pokojem, zwycięstwem dobra nad złem. Czy Apokalipsa zapowiada taki czas? Odpowiedz na to pytanie otrzyma każdy, kto w ciszy naszego Domu Rekolekcyjnego PROMIEŃ zatrzyma się i zechce wziąć udział w tych rekolekcjach. Ksiądz profesor M. Wróbel jest znanym biblistą, jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych na tej uczelni; doktor habilitowany teologii biblijnej KUL, profesor zwyczajny, aktywny członek biblijnych organizacji w kraju i za granicą. Zaangażowany w popularyzację wiedzy biblijnej jako Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej i kierownik 3-letniego Kursu Formacji Biblijnej KUL. Znany, jako autor wielu cennych pozycji z zakresu nauk biblijnych. W kwietniu 2015 r. jego dzieło „Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1 do Księgi Rodzaju” uzyskało prestiżową nagrodę Feniksa w kategorii literackiej. Jest dyrektorem i redaktorem naukowym projektu „Biblia Aramejska”.
symb. maj 2020 Rekolekcje Biblijne Nałęczów

O naszej misji

honorat

       Dom Promień jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

       Zgromadzenie to założył w 1878 r. bł. O. Honorat Koźmiński (1829-1916) kapucyn. Inspiracją do założenia Zgromadzenia stały się dla O. Honorata objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie na Warmii, znajdującej się pod zaborem pruskim, poddanym intensywnej germanizacji.

       Ze względu na trwające prześladowanie Kościoła katolickiego i życia zakonnego po powstaniu styczniowym, siostry nie ujawniały swojej przynależności do Zgromadzenia. Nie nosiły habitu, nie miały klasztoru, prowadziły życie ukryte na wzór Św. Rodziny z Nazaretu Głównym zadaniem sióstr było ciche apostolstwo domowe, poprzez dobry przykład i dawanie świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego.

      Z czasem odpowiadając na potrzeby Kościoła zaczęły prowadzić różne dzieła apostolskie: gospody chrześcijańskie, herbaciarnie, domy dziecka, szkoły, przedszkola, objęły katechizację, oraz prace w różnych zawodach pozwalające im być zaczynem ewang­­­elicznym w różnych środowiskach.

     Obecnie Zgromadzenie jako niehabitowa wspólnota życia zakonnego pracuje nie tylko w Polsce, ale także na Litwie, Łotwie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych i Afryce.

NASZ DOM

OPTYMIZM APOKALIPSY

    Apokalipsa św. Jana – Księga lęku czy nadziei? To temat rekolekcji biblijnych, które odbyły się w naszym Domu w dniach 10-12 stycznia 2020 r. Prowadził je ksiądz prof. dr hab. Mirosław Wróbel znany biblista, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
   W swoich konferencjach w sposób głęboki, ale zrozumiały dla słuchaczy, ukazał piękno Apokalipsy mającej charakter liturgii podczas, której wypowiadane są słowa proroctwa. Słowo Boże, które jest słuchane z uwagą znajduje odpowiedź, inspiruje do modlitwy. Ksiądz
profesor podkreślał, że modlitwa chrześcijańska jest, jak otwarcie okna pozwalającego kierować nasz wzrok ku Bogu. Pozwala nawiązać niezwykły dialog z Bogiem w Trójjedynym, dialog pozwalającego poznać piękno Jego oblicza objawianego nam w Jezusie Chrystusie. Modlitwa rozbudza w nas tęsknotę za Nim i upodabnia do Syna, w którym Ojciec ma upodobanie.
   Ksiądz Profesor zwrócił uwagę uczestników rekolekcji, że Apokalipsa czytana z wiarą kształtuje w czytelniku mentalność zwycięzcy.  Bo trwając w Chrystusie, w Jego tajemnicy paschalnej, uczestniczymy w Jego zwycięstwie nad złem. To zakorzenienie w Nim dokonuje
się w sakramencie chrztu św. o którym w sposób symboliczny mówi św. Jan na kartach ostatniej księgi Pisma Świętego. Chrzest jest bramą do życia w Chrystusie, jest otwarciem oczu na Prawdę, przyjęciem ognia miłości, którym jest Duch Święty. Ten sakrament jest również przyjęciem wieńca życia, udziału w chwale Jezusa Zmartwychwstałego.      

   Każdy członek Kościoła w dniu przyjęcia sakramentu chrztu świętego otrzymał nowe imię, nową tożsamość, niezwykłą godność dziecka Bożego. Przeżycie tej prawdy na nowo,
umożliwiła liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiej kończąca czas rekolekcji.
   Dzięki pogłębionej egzegezie Słowa Bożego uczestnicy Rekolekcji Biblijnych mogli odkryć pełne optymizmu przesłanie Apokalipsy i doświadczyć pokoju płynącego z zaufania Chrystusowi Zwycięscy.

     Kolejne Rekolekcyjne Biblijne, w naszym Domu Rekolekcyjnym, z cyklu Ze Skarbca Bożej Mądrości – noszące tytuł Apokalipsa św. Jana – orędzie zwycięstwa dobra nad złem,
odbędą się w dniach 8-10 maja 2020 r.

REKOLEKCJE BIBLIJNE

 „Magnifikat w sercu Matki Boga” to temat rekolekcji biblijnych, które odbyły się w dniach 11-13 stycznia 2019 r. w naszym Domu Rekolekcyjnym PROMIEŃ w Nałęczowie. Konferencje, oparte na biblijnym opisie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz nawiedzenia św. Elżbiety, wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel znany biblista, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dzięki głębokiej egzegezie biblijnej tekstów ukazujących duchowa postawę Matki Bożej uczestnicy rekolekcji mogli odkryć na nowo, że Bóg wkroczył swoim wiecznym „teraz” w historię życia każdego z nas. Przyjęcie Jego obecności z wiarą tak, jak Maryja, rodzi doświadczenie pokoju i radości. Przebywanie we wspólnocie z Nim uzdalnia do służby, daje poczucie bycia kochanym i pozwala nieść miłość nawet tym, którzy są powodem naszego cierpienia.

W modlitewnym wyciszeniu, korzystając z możliwości wypoczynku w przepięknym ogrodzie i ciesząc się obecnością życzliwych osób, można było dzięki tym rekolekcjom, nabrać sił na kolejny etap niełatwej codzienności.   

Uczestnicy rekolekcji dzielili się, iż istotnie doświadczyli spełnienia się słów Pana Jezusa, że błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego. Pokój i cicha radość, której doświadczyli budziła pragnienie przyjazdu na kolejne w cyklu rekolekcje biblijne zapowiedziane na 17-19 maja 2019 r. 

KAPLICA

cache_12277639

     Kaplica w nałęczowskim domu Sióstr Służek, szczyci się posiadaniem relikwii bł. Honorata Koźmińskiego wybitnego kapłana, spowiednika, wielkiego patrioty, reformatora życia społecznego i religijnego w Polsce na przełomie XIX i XX w., założyciela wielu rodzin zakonnych, w tym Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej.

     Kaplica Opatrzności Bożej posiada także relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia.

     Zapraszamy mieszkańców Nałęczowa oraz gosci przybywających do tej uzdrowiskowej miejscowości do wspólnej modlitwy.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

Msza św.   niedziela o godz. 8.00

                  dzień powszedni 0 godz. 7.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia   codziennie o godz 15.00

Nabożeństwo majowe o godz. 17.00

Nabożeństwo różańcowe (październik)  o godz. 17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu  w każdy czwartek od godz. 8.00 do godz. 17.00

KAWIARENKA

     Jest to miejsce, które dzięki niepowtarzalnym pamiątkom ofiarowanym przez Siostry Misjonarki pracujące w Rwandzie i Kongo, przenosi gości w gorący, afrykański klimat.

Specjalnością kawiarenki są:

charakterystyczna, rwandyjska herbata

aromatyczna kawa

pyszne domowe ciasto

KONTAKT

ul.1 Maja, 24-140 Nałęczów
81 501 44 32
promien.naleczow@gmail.com